sèrie: color i emoció

Aquesta sèrie de treball, realitzada l'any 2008, va estar inspirada en el tractament emocional del color, i el seu efecte en l'espectador. El color és una vibració que pot condicionar l'energia  psíquica expressant un estat d'ànim i unes qualitats o mancances personals. Els colors generen un impacte emocional que ens endinsen en un laberint  de sensacions difícils o suaus.

sèrie: el gest

Sèrie en blanc i negre realitzada l'any 2010 inspirada en el Tatxisme dels anys 50 i l'art oriental. El gest, la taca, el gargot en negre és la base de l'obra que vol expressar sobrietat, espontaneitat i senzillesa. Experiència sensorial personal sense planificació. L'impuls és qui dirigeix l'acció creativa desembocant en una realitat subjectiva, abstracta i informal. 

sèrie Tao

Obra sobre paper de petit format inspirat en el llibre del Tao.